Biorąc pod uwagę specyfikę Państwa działalności, nasza oferta zawiera zarówno część określoną przepisami prawa – Księgi cmentarne i grobów, formularze niezbędne w codziennej pracy oraz materiały informacyjne. Dotychczasowa współpraca z wieloma podmiotami, z różnych branż udowodniła, że najwięcej korzyści obie strony uzyskują w przypadku powierzenia pełnej obsługi jednej firmie. Pozwala to unikać problemów choćby z tworzeniem spójnego wizerunku na zewnątrz, znacznie przyspiesza wykonywanie usług oraz ma obniża koszty.  Dlatego też nasza oferta jest kompleksowa – możecie Państwo korzystać z całego pakietu naszych produktów lub wybiorczo. Zawsze jednak będziecie naszymi Klientami, których obsłużymy najlepiej jak potrafimy.

I Księgi Cmentarne

  1. Księga osób pochowanych na cmentarzu
  2. Księga grobów
  3. Alfabetyczny spis osób pochowanych na cmentarzu

 II Formularze, kwestionariusze w bloczkach i „luzem”

1.       Książka zleceń na usługi pogrzebowe

2.       Zlecenie na wykonanie usługi cmentarnej

3.       Zlecenie na wykonanie usługi pogrzebowej

4.       Zlecenie na wykonanie usług kamieniarskich

5.       Druk akceptacji terminu pogrzebu

6.       Inne wg zapotrzebowania klientów

III Materiały informacyjne, promocyjne:

1.       Wizytówki

2.       Teczki

3.       Foldery

4.       Ulotki

5.       Plakaty

6.       Inne wg zapotrzebowania klientów

WIĘCEJ NA: www.reklamamc.com